Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Created: 26 February 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ Κοζάνης ¨Γέφυρα Ζωής¨ σε εφαρμογή του άρθρου 16 του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της Πέμπτης 29/01/2015,
κ α λ ε ί
τα μέλη του στη 2η επαναληπτική –Τελική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου ώρα (18:00), που θα γίνει  στα γραφεία του Συλλόγου Παύλου Χαρίση 23 Κοζάνη.


Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω.

    Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων 2014.
    Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού χρήσης οικονομικού  έτους 2014.
    Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση οικονομικού έτους 2014.
    Συζήτηση εκπροσώπων για τα πεπραγμένα και τον οικονομικό απολογισμό.
    Ψηφοφορία για την απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη.
    Ανάγνωση προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού 2015.
    Συζήτηση εκπροσώπων για το πρόγραμμα δράσης και τον προϋπολογισμό 2015.
    Έγκριση Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού 2015.
    Διάφορες προτάσεις…

Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους.

Login

ΚΕΔΜΟΠ