Δωρεά Οργάνων

Created: 28 November 2009

Έκδοση κάρτας δωρητή οργάνων

eom.gr – πατάς το κουτάκι

 «ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ»  Γίνε Δωρητής

Στο νέο παράθυρο ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΗΤΩΝ

πατάς V

Στο νέο παράθυρο ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΓΙΝΩ ΔΩΡΗΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ

Στο νέο παράθυρο  Είσοδος  με TAXIS NET    Είσοδος στη Εφαρμογή.

Με τους κωδικούς εφορίας : όνομα χρήστη & κωδικό πατάς

Αποστολή και βάζεις το ΑΜΚΑ

Επιβεβαίωση στοιχείων ( γράφουμε δ/νση κλπ. Στοιχεία επικοινωνίας

Τσεκάρουμε ότι συμφωνούμε με τους όρους και πατάμε καταχώρηση

Τι είναι η μεταμόσχευση οργάνων;

Η μεταμόσχευση είναι μία εγχείρηση κατά την οποία υγιή όργανα, ιστοί ή κύτταρα μεταφέρονται από ένα νεκρό ή ζωντανό δότη σε έναν χρονίως πάσχοντα άνθρωπο με σκοπό την αποκατάσταση της λειτουργίας των οργάνων του.

Ποιά είναι η Διαδικασία της μεταμόσχευσης;

Πολλά νοσήματα μπορούν να καταστρέψουν τα όργανα μας και πολλές φορές χρειάζεται αυτά να αντικατασταθούν για να συνεχίσουμε να ζούμε. Όταν κάποιος ασθενής διαγνωσθεί πως χρειάζεται μεταμόσχευση κάποιου οργάνου, εγγράφεται σε μια λίστα αναμονής.

Όταν υπάρχει πτωματικός δότης επιλέγεται από τη λίστα  ο καταλληλότερος υποψήφιος λήπτης. Στη λίστα αναμονής (Εθνικό Μητρώο υποψήφιων ληπτών) η επιλογή του λήπτη γίνεται βάσει μορίων που εξαρτώνται από την ομάδα αίματος, την ηλικία, την ιστοσυμβατότητα, το χρόνο αναμονής, το ιατρικώς πιστοποιούμενο επείγον της επέμβασης και την εγγύτητα του τόπου λήψης του μοσχεύματος προς τον τόπο μεταμόσχευσης. Η διαδικασία της επιλογής είναι αδιάβλητη και εξαρτάται από ιατρικά κριτήρια.

Ο ασθενής ο οποίος θα επιλεγεί, ειδοποιείται και έρχεται στο νοσοκομείο όπου κρίνεται αν τη δεδομένη στιγμή είναι σε κατάσταση που μπορεί να μεταμοσχευθεί. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κριθεί ακατάλληλος τότε το μόσχευμα προσφέρεται στον επόμενο κατάλληλο ασθενή στη λίστα.

Όταν πιστοποιηθεί η καταλληλότητα του ασθενή για την εγχείρηση ξεκινάει η προετοιμασία του για τη μεταμόσχευση ενώ ταυτόχρονα ξεκινάει η εγχείρηση ανάκτησης των οργάνων από τον δότη.

Πώς μπορεί κάποιος να γίνει Δωρητής Ιστών και Οργάνων;

Κάθε άνθρωπος οποιασδήποτε ηλικίας μπορεί να γίνει μετά θάνατον Δωρητής Οργάνων αποστέλλοντας στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων τη "δήλωση δωρεάς οργάνων". Είναι όμως πολύ σημαντικό ο υποψήφιος δωρητής να ενημερώσει την οικογένειά του για αυτή του την απόφαση.

Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις μπορεί να δοθεί από ζώντα δότη ένα νεφρό σε έναν συγγενή δευτέρου βαθμού εξ αίματος σε ευθεία ή πλάγια γραμμή (σύμφωνα με το Νόμο 2737/99 περί μεταμοσχεύσεων) και αυτό διότι ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει φυσιολογικά και με ένα μόνο νεφρό. Επίσης μπορεί να μεταμοσχευτεί μέρος του ήπατος, μέρος του πνεύμονα ή του λεπτού εντέρου και αιμοποιητικά κύτταρα (ο μυελός των οστών). Η αφαίρεση ιστών και οργάνων από ζώντα δότη επιτρέπεται μόνον όταν πρόκειται να γίνει μεταμόσχευση στο σύζυγο του δότη ή σε συγγενή μέχρι και το δεύτερο βαθμό εξ αίματος, σε ευθεία ή πλάγια γραμμή. Ο περιορισμός δεν ισχύει στη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (μυελού των οστών).

 

 

ΚΕΔΜΟΠ