ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΩΝ 2020

Created: 30 December 2019

 

1 15/1/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ 

2 22/1/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-20:00 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3 5/2/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ 

4 17/2/2020 ΔΕΥΤΕΡΑ 15:00-20:00 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

5 26/2/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ

6  4/3/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-20:00 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

7 5/3/2020 ΠΕΜΠΤΗ 09:30-15:00 ΚΟΙΛΑ   "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"

7 11/3/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-20:00 ΚΡΑΝΙΔΙΑ 

9 18/3/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ 

10 31/3/2020 ΤΡΙΤΗ 09:30-15:00 ΚΟΙΛΑ    ΜΠΟΔΟΣΑΚΙΟ

11 1/4/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΔΡΕΠΑΝΟ

12 7/4/2020 ΤΡΙΤΗ 09:30-15:00 ΑΕΙ  "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"

13 8/4/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ

14 29/4/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ

15 6/5/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΑΛΩΝΑΚΙΑ

16 20/5/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ     

17 29/5/2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:30-20:30 ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ

18 26/5/2020 ΤΡΙΤΗ 09:30-15:00 ΤΕΙ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ

19 3/6/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΤΣΟΤΥΛΙ  

20 14/6/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ 15:30-20:30 ΠΛΑΤΕΙΑ  ΠΑΓΚ. ΗΜΕΡΑ

21 17/6/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΑΝΩ ΚΩΜΗ 

22 24/6/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 09:00-15:00 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

23 1/7/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ  

24 3/7/2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:30-20:30 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

25 22/7/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ  

26 12/8/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ  

27 2/9/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ  

28 16/9/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΡΑΝΙΔΙΑ  

29 23/9/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ   

30 30/9/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

31 7/10/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΔΡΕΠΑΝΟ

32 14/10/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ   

33 21/10/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΑΛΩΝΑΚΙΑ 

34 3/11/2020 ΤΡΙΤΗ 09:30-15:00 ΚΟΙΛΑ  ¨ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ¨

35 4/11/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ    
36 15/11/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ 09:30-14:00  ΚΟΖΑΝΗ
37 25/11/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ   
38 28/11/2020 ΤΡΙΤΗ 09:30-14:00 ΑΛΦΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ
39 2/12/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΤΣΟΤΥΛΙ   
40 4/12/2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:30-20:30 ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ    
41 11/12/2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:30-20:30 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
42 16/12/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ  
43 9/12/2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:30-20:30 ΑΝΩ ΚΩΜΗ

 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

Δείτε στο: www.seakozanis.gr

Login

ΚΕΔΜΟΠ