ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΩΝ 2023

Created: 30 December 2022

 

1 11/1/2023 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
2 25/1/2023 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3 1/2/2023 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
4 22/2/2023 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
5 1/3/2023 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΑΡΓΙΛΟΣ
6 8/3/2023 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
7 15/3/2023 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΡΑΝΙΔΙΑ
8 22/3/2023 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 KOZANH
9 5/4/2023 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
10 19/4/2023 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΑΛΩΝΑΚΙΑ
11 23/4/2023 ΚΥΡΙΑΚΗ 09:30-14:00 ΚΗΠΟΣ
12 26/4/2023 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
13 3/5/2023 ΤΕΤΑΡΤΗ 09:30-14:00 ΑΕΙ ΚΟΙΛΑ 
14 4/5/2023 ΠΕΜΠΤΗ 09:30-14:00 ΑΕΙ ΚΟΙΛΑ 
15 13/5/2023 ΣΑΒΒΑΤΟ 09:30-14:00 ΑΛΦΑ          
16 17/5/2023 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
17 19/5/2023 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:30-20:30 ΚΑΙΣΑΡΙΑ
18 28/5/2023 ΚΥΡΙΑΚΗ 09:30-14:00 ΚΟΖΑΝΗ
19 7/6/2023 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΤΣΟΤΥΛΙ
20 14/6/2023 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
21 21/6/2023 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΑΝΩ ΚΩΜΗ
22 5/7/2023 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
23 19/7/2023 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24 23/8/2023 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
25 30/8/2023 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΑΡΓΙΛΟΣ
26 6/9/2023 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
27 20/9/2023 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΡΑΝΙΔΙΑ
28 27/9/2023 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
29 18/10/2023 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΑΛΩΝΑΚΙΑ
30 22/10/2023 ΚΥΡΙΑΚΗ 09:30-14:00 ΚΗΠΟΣ
31 25/10/2023 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
32 1/11/2023 ΤΡΙΤΗ 09:30-14:00 ΑΕΙ ΚΟΙΛΑ
33 2/11/2023 ΤΕΤΑΡΤΗ 09:30-14:00 ΑΕΙ ΚΟΙΛΑ
34 15/11/2023 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
35 24/11/2023 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:30-20:30 ΚΑΙΣΑΡΙΑ
36 26/11/2023 ΚΥΡΙΑΚΗ 09:30-14:00 ΚΟΖΑΝΗ
37 2/12/2023 ΣΑΒΒΑΤΟ 09:30-14:00 ΑΛΦΑ          
38 8/12/2023 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:30-20:30 ΑΝΩ ΚΩΜΗ
39 13/12/2023 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΤΣΟΤΥΛΙ
40 20/12/2023 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ

ΚΕΔΜΟΠ