ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΩΝ 2022

Created: 29 December 2020

 

1    4/1/2022 ΤΡΙΤΗ 15:30-20:30 ΤΣΟΤΥΛΙ
2 12/1/2022 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
         
3 2/2/2022 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
4 23/2/2022 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
5 9/3/2022 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΡΑΝΙΔΙΑ
6 16/3/2022  ΤΕΤΑΡΤΗ  15:30-20:30  KOZANH
  17/3/2022 ΠΕΜΠΤΗ 09:30-14:00 ΕXPRESS KTEO KOΙΛΑ
7   31/3/2022 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΔΡΕΠΑΝΟ
8 5/4/2022 ΤΡΙΤΗ 09:30-14:00 ΑΕΙ ΚΟΙΛΑ
9 6/4/2022  ΤΕΤΑΡΤΗ 09:30-14:00  AEI KOIΛΑ
10 13/4/2022 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
11 9/5/2022 ΔΕΥΤΕΡΑ 15:30-20:30 ΑΛΩΝΑΚΙΑ
12 18/05/2022  TETAPTH 15:30-20:30  KOZANH
13 25/5/2022 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 KAIΣΑΡΕΙΑ
14 29/5/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ 09:30-14:00 ΚΟΖΑΝΗ
15 8/6/2022 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΤΣΟΤΥΛΙ
16 16/6/2022 ΠΕΜΠΤΗ 15:30-20:30

ΚΟΖΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

17 22/6/2022 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΑΝΩ ΚΩΜΗ
         
18 6/7/2022 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
19 13/7/2022 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 Α.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20 27/7/2022 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
21 24/8/2022 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
  31/8/2022  ΤΕΤΑΡΤΗ    ΑΡΓΙΛΟΣ
22 14/9/2022 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
23 21/9/2022 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΡΑΝΙΔΙΑ
24 28/9/2022 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΔΡΕΠΑΝΟ
25  5/10/2022 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ

29

16/10/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ 09:30-14:00 ΚΗΠΟΣ
30 19/10/2022 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
31 2/11/2022 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΑΛΩΝΑΚΙΑ
32 8/11/2022 ΤΡΙΤΗ 09:30-14:00 ΑΕΙ ΚΟΙΛΑ
33 15/11/2022 ΤΕΤΑΡΤΗ 09:30-14:00 ΑΕΙ ΚΟΙΛΑ
34 16/11/2022 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30

ΚΟΖΑΝΗ

35 19/11/2022 ΣΑΒΒΑΤΟ 09:30-14:00 ALFAPASTRY

36

23/11/2022  ΤΕΤΑΡΤΗ  15:30-20:30  ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ
37 27/11/2022  ΚΥΡΙΑΚΗ  09:30-14:00 |ΚΟΖΑΝΗ
38 7/12/2022  ΤΕΤΑΡΤΗ  15:30-20:30  ANΩ ΚΩΜΗ
39 14/12/2022 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΤΣΟΤΥΛΙ
40 21/12/2022 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ*

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

Δείτε στο: www.seakozanis.gr

ΚΕΔΜΟΠ