ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΩΝ 2021

Created: 29 December 2020

 

1    4/1/2021 ΔΕΥΤΕΡΑ 09:30-14:30 ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ
2 13/1/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
3 29/1/2021 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:30-20:30 ΚΑΙΣΑΡΙΑ
4 3/2/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
5 24/2/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΡΑΝΙΔΙΑ
6 3/3/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
7 11/3/2021 ΠΕΜΠΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
8 16/3/2021 ΤΡΙΤΗ 15:30-20:30 ΔΡΕΠΑΝΟ
9   24/3/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
10 7/4/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
11        
12 14/4/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
13 21/4/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
14        
15 30/5/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ 09:30-14:00 ΚΟΖΑΝΗ
16 26/5/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΑΛΩΝΑΚΙΑ
17 12/6/2021 ΣΑΒΒΑΤΟ 09:00-14:00 ΤΣΟΤΥΛΙ
18 14/6/2021 ΔΕΥΤΕΡΑ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
19 18/6/2021 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:30-20:30 ΑΝΩ ΚΩΜΗ
20 23/6/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 09:00-14:00 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
21 30/6/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚ
22 7/7/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
23 14/7/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΑΙΣΑΡΙΑ
24 28/7/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
25 18/8/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
26 8/9/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
27 15/9/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΡΑΝΙΔΙΑ
28 29/9/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
29 6/10/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΔΡΕΠΑΝΟ
30  13/10/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΑΛΩΝΑΚΙΑ
31 20/10/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
32 2/11/2021 ΤΡΙΤΗ 09:30-14:00 ΑΕΙ ΚΟΙΛΑ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ
33 3/11/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 09:30-14:00 ΑΕΙ ΚΟΙΛΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ
34 4/11/2021 ΠΕΜΠΤΗ 09:30-14:00 ΑΕΙ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ
35 10/11/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
36 21/11/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ 09:30-14:00 ΚΟΖΑΝΗ
37 26/11/2021 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:30-20:30 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
38 1/12/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
39 10/12/2021 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:30-20:30 ΑΝΩ ΚΩΜΗ
40 15/12/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 09:00-14:00 ΤΣΟΤΥΛΙ*
41 22/12/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ*

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

Δείτε στο: www.seakozanis.gr

Login

ΚΕΔΜΟΠ