ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΩΝ 2019

Created: 24 December 2018

1  16/01/2019         ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ  

2  06/02/2019         ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ  

3  20/02/2019         ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΚΡΑΝΙΔΙΑ  

4  27/02/2019         ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ  

5  20/03/2019         ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΔΡΕΠΑΝΟ

6  22/03/2019         ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    15:00-20:00 ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ

7  27/03/2019         ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΚΟΖΑΝ

8  02/04/2019         ΤΡΙΤΗ           09:30-15:00 ΤΕΙ "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ"

9  03/04/2019         ΤΕΤΑΡΤΗ       09:30-15:00 ΤΕΙ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"

10 04/04/2019        ΠΕΜΠΤΗ        09:30-15:00 ΑΕΙ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"

11 11/04/2019        ΠΕΜΠΤΗ       17:00-20:00 ΕΣΠΕΡ. ΠΤΟ/ΔΑ  ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ  

12 17/04/2019        ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ 

13 08/05/2019        ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ      

14 16/05/2019        ΠΕΜΠΤΗ        09:30-15:00 ΤΕΙ  "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"

15 22/05/2019        ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΑΛΩΝΑΚΙΑ

16 29/05/2019        ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ 

17 05/06/2019        ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΤΣΟΤΥΛΙ   

18 10/06/2019        ΔΕΥΤΕΡΑ       15:00-20:00 ΑΝΩ ΚΩΜΗ  

19 12/06/2019        ΤΕΤΑΡΤΗ      15:00-20:00 ΠΛΑΤΕΙΑ  ΠΑΓΚ. ΗΜΕΡΑ

20 26/06/2019        ΤΕΤΑΡΤΗ       09:00-15:00 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

21 5/7/2019           ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   15:00-20:00 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

22 03/07/2019        ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ   

23 29/07/2019        ΣΑΒΒΑΤΟ      16:00-19:30 ΛΙΒΑΔΕΡΟ 

24 17/07/2019        ΤΕΤΑΡΤΗ      15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ

25 21/08/2019        ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ   

26 11/09/2019        ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ   

27 18/09/2019        ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΚΡΑΝΙΔΙΑ   

28 19/09/2019        ΠΕΜΠΤΗ        15:00-20:00 ΔΡΕΠΑΝΟ

29 20/10/2019        ΚΥΡΙΑΚΗ       10:00-14:00 ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ   

30 02/10/2019        ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ    

31 17/10/2019        ΠΕΜΠΤΗ        17:00-20:00 ΕΣΠΕΡ ΠΤ/ΔΑ "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" 

32 23/10/2019        ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ 

32Α   31/10/19        ΠΕΜΠΤΗ        14:30- 18:30  ΔΙΕΚ

33 05/11/2019        ΤΡΙΤΗ           09:30-15:00 ΤΕΙ "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" 

34 06/11/2019        ΤΕΤΑΡΤΗ       09:30-15:00 ΤΕΙ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"

35 07/11/2019        ΠΕΜΠΤΗ        09:30-15:00 ΑΕΙ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"

36 13/11/2019        ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ   

37 20/11/2019        ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΑΛΩΝΑΚΙΑ  

38 4//2019                                15:00-20:00 ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ

39 2/12/2019          ΔΕΥΤΕΡΑ     15:00-20:00 ΑΝΩ ΚΩΜΗ   

40 04/12/2019        ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ    

41 11/12/2019        ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

42 20/12/2019        ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   15:00-20:00 ΤΣΟΤΥΛΙ   

43 18/12/2019        ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ    

 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

Δείτε στο: www.seakozanis.gr

Login

ΚΕΔΜΟΠ