ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΩΝ 2019

Created: 24 December 2018

1  16/01/2019         ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ  

2  06/02/2019         ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ  

3  20/02/2019         ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΚΡΑΝΙΔΙΑ  

4  27/02/2019         ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ  

5  20/03/2019         ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΔΡΕΠΑΝΟ

6  22/03/2019         ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    15:00-20:00 ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ

7  27/03/2019         ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΚΟΖΑΝ

8  02/04/2019         ΤΡΙΤΗ           09:30-15:00 ΤΕΙ "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ"

9  03/04/2019         ΤΕΤΑΡΤΗ       09:30-15:00 ΤΕΙ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"

10 04/04/2019        ΠΕΜΠΤΗ        09:30-15:00 ΑΕΙ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"

11 11/04/2019        ΠΕΜΠΤΗ       17:00-20:00 ΕΣΠΕΡ. ΠΤΟ/ΔΑ  ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ  

12 17/04/2019        ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ 

13 08/05/2019        ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ      

14 16/05/2019        ΠΕΜΠΤΗ        09:30-15:00 ΤΕΙ  "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"

15 22/05/2019        ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΑΛΩΝΑΚΙΑ 

16 26/05/2019        ΚΥΡΙΑΚΗ       10:30-14:30 ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ

17 29/05/2019        ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ 

18 05/06/2019        ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΤΣΟΤΥΛΙ   

19 12/06/2019        ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΑΝΩ ΚΩΜΗ  

20 14/06/2019        ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   11:30-19:30 ΠΛΑΤΕΙΑ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ

21 26/06/2019        ΤΕΤΑΡΤΗ       09:00-15:00 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

22 28/06/2019        ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   15:00-20:00 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

23 03/07/2019        ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ   

24 24/07/2019        ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ   

25 26/07/2019        ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   09:30-14:00 ΛΙΒΑΔΕΡΟ

26 21/08/2019        ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ   

27 11/09/2019        ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ   

28 18/09/2019        ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΚΡΑΝΙΔΙΑ   

29 19/09/2019        ΠΕΜΠΤΗ        15:00-20:00 ΔΡΕΠΑΝΟ

30 27/09/2019        ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   15:00-20:00 ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ   

31 02/10/2019        ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ    

32 17/10/2019        ΠΕΜΠΤΗ        17:00-20:00 ΕΣΠΕΡ ΠΤ/ΔΑ "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" 

33 23/10/2019        ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ     

34 05/11/2019        ΤΡΙΤΗ           09:30-15:00 ΤΕΙ "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" 

35 06/11/2019        ΤΕΤΑΡΤΗ       09:30-15:00 ΤΕΙ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"

36 07/11/2019        ΠΕΜΠΤΗ        09:30-15:00 ΑΕΙ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"

37 13/11/2019        ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ   

38 20/11/2019        ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΑΛΩΝΑΚΙΑ  

39 24/11/2019        ΚΥΡΙΑΚΗ        15:00-20:00 ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ

40 27/11/2019        ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΑΝΩ ΚΩΜΗ   

41 04/12/2019        ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ    

42 11/12/2019        ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

43 13/12/2019        ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   15:00-20:00 ΤΣΟΤΥΛΙ   

44 18/12/2019        ΤΕΤΑΡΤΗ       15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ    

 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

Δείτε στο: www.seakozanis.gr

Login

ΚΕΔΜΟΠ