ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Created: 05 April 2013

Συνεχίζονται οι ενημερώσεις των μαθητών από το σύλλογο μας όχι μόνο με επισκέψεις – ενημερώσεις στα σχολεία της περιοχής,  αλλά και με επισκέψεις σχολικών τάξεων στο γραφείο μας. Στο γραφείο πέρα από την ενημέρωση έχουμε και τη διαδραστική εμπειρία να νοιώσουν οι μαθητές για λίγο σαν Αιμοδότες στα κρεβάτια αιμοδοσίας του Συλλόγου μας.


Σήμερα είχαμε τη χαρά να μας επισκεφτούν μαθητές της Α΄ τάξης του 1ου Λυκείου Κοζάνης.


Είμαστε πρόθυμοι να επισκεφτούμε όποιο σχολείο δεν είναι στο πρόγραμμα των ενημερώσεων μας ή να δεχτούμε τάξεις σχολείων που θέλουν να επισκεφτούν το χώρο του Συλλόγου μας

Login

ΚΕΔΜΟΠ