ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΩΝ 2020

Created: 30 December 2019

 

1 15/1/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ  

2 22/1/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-20:00 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

3 5/2/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ  

4 19/2/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-20:00 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

5 26/2/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ  

6 5/3/2020 ΠΕΜΠΤΗ 09:30-15:00 ΚΟΙΛΑ   "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"

7 11/3/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-20:00 ΚΡΑΝΙΔΙΑ  

8 18/3/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ  

9 1/4/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-20:00 ΔΡΕΠΑΝΟ

10 2/4/2020 ΠΕΜΠΤΗ 09:30-15:00 ΚΟΙΛΑ    ΜΠΟΔΟΣΑΚΙΟ

11 7/4/2020 ΤΡΙΤΗ 09:30-15:00 ΑΕΙ  "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"

12 8/4/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ 

13 29/4/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ 

14 6/5/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-20:00 ΑΛΩΝΑΚΙΑ

15 20/5/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ      

16 29/5/2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:00-20:00 ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ 

17 26/5/2020 ΤΡΙΤΗ 09:30-15:00 ΤΕΙ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ

18 3/6/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-20:00 ΤΣΟΤΥΛΙ   

19 14/6/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ 11:00-18:00 ΠΛΑΤΕΙΑ  ΠΑΓΚ. ΗΜΕΡΑ

20 17/6/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-20:00 ΑΝΩ ΚΩΜΗ  

21 24/6/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 09:00-15:00 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

22 1/7/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ   

23 3/7/2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:00-20:00 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

24 22/7/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ   

25 12/8/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ   

26 2/9/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ   

27 16/9/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-20:00 ΚΡΑΝΙΔΙΑ   

28 23/9/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ    

29 30/9/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-20:00 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

30 7/10/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-20:00 ΔΡΕΠΑΝΟ

31 14/10/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ    

32 21/10/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-20:00 ΑΛΩΝΑΚΙΑ  

33 3/11/2020 ΤΡΙΤΗ 09:30-15:00 ΚΟΙΛΑ  ¨ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ¨

34 4/11/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ     

35 12/11/2020 ΠΕΜΠΤΗ 09:30-15:00 ΑΕΙ  "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"

36 25/11/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ   

37 2/12/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-20:00 ΤΣΟΤΥΛΙ   

38 4/12/2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:00-20:00 ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ    

39 8/12/2020 ΤΡΙΤΗ 15:00-20:00 ΚΟΙΛΑ  ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ 

40 9/12/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 09:30-15:00 ΑΝΩ ΚΩΜΗ

41 11/12/2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:00-20:00 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

42 16/12/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-20:00 ΚΟΖΑΝΗ    

 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

Δείτε στο: www.seakozanis.gr

Login

ΚΕΔΜΟΠ