ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΩΝ 2021

Created: 29 December 2020
1 4/1/2021 ΔΕΥΤΕΡΑ 09:30-14:30 ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ
2 13/1/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
3 29/1/2021 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:30-20:30 ΚΑΙΣΑΡΙΑ
4 3/2/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
5 24/2/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
6 3/3/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΡΑΝΙΔΙΑ
7 24/3/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΔΡΕΠΑΝΟ
8 17/3/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
9 30/3/2021 ΤΡΙΤΗ 09:30-14:00 ΑΕΙ ΚΟΙΛΑ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ
10 31/3/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 09:30-14:00 ΑΕΙ ΚΟΙΛΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ
11 7/4/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
12 13/4/2021 ΤΡΙΤΗ 09:30-14:00 ΑΕΙ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ
13 14/4/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
14 21/4/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
15 15/5/2021 ΣΑΒΒΑΤΟ 09:00-14:30 ΤΣΟΤΥΛΙ
16 23/5/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ 09:30-14:00 ΚΟΖΑΝΗ
17 26/5/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΑΛΩΝΑΚΙΑ
18 1/6/2021 ΤΡΙΤΗ 09:00-14:00 ΑΕΙ ΚΟΙΛΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ
19 14/6/2021 ΔΕΥΤΕΡΑ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
20 18/6/2021 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:30-20:30 ΑΝΩ ΚΩΜΗ
21 23/6/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 09:00-14:00 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
22 30/6/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚ
23 7/7/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
24 14/7/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΑΙΣΑΡΙΑ
25 28/7/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
26 18/8/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
27 8/9/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
28 15/9/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΡΑΝΙΔΙΑ
29 29/9/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
30 6/10/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΔΡΕΠΑΝΟ
31 13/10/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΑΛΩΝΑΚΙΑ
32 20/10/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
33 2/11/2021 ΤΡΙΤΗ 09:30-14:00 ΑΕΙ ΚΟΙΛΑ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ
34 3/11/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 09:30-14:00 ΑΕΙ ΚΟΙΛΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ
35 4/11/2021 ΠΕΜΠΤΗ 09:30-14:00 ΑΕΙ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ
36 10/11/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
37 21/11/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ 09:30-14:00 ΚΟΖΑΝΗ
38 26/11/2021 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:30-20:30 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
39 1/12/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ
40 10/12/2021 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:30-20:30 ΑΝΩ ΚΩΜΗ
41 18/12/2021 ΣΑΒΒΑΤΟ 09:00-14:00 ΤΣΟΤΥΛΙ*
42 22/12/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ*

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

Δείτε στο: www.seakozanis.gr

Login

ΚΕΔΜΟΠ