ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΩΝ 2018

Created: 25 December 2017

1    ΤΕΤΑΡΤΗ    10/1/2018    15:30-20:30    ΑΝΩ ΚΩΜΗ   
2    ΤΕΤΑΡΤΗ    17/1/2018    17:00-20:30     ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ    
3    ΤΕΤΑΡΤΗ    17/1/2018    15:30-20:30    ΚΟΖΑΝΗ  
4    ΤΕΤΑΡΤΗ      7/2/2018    15:30-20:30    ΚΟΖΑΝΗ  
5    ΤΕΤΑΡΤΗ    28/2/2018    15:30-20:30    ΚΡΑΝΙΔΙΑ  
6    ΤΕΤΑΡΤΗ      7/3/2018    15:30-20:30    ΚΟΖΑΝΗ  
7    ΠΑΡΑΣΚΕΥ     9/3/2018    15:30-20:30    ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ
8    ΤΡΙΤΗ         13/3/2018    09:30-20:00    ΤΕΙ¨ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ¨ & ¨ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ¨-14:30
9    ΤΡΙΤΗ         20/3/2018    09:30-15:00    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
10    ΤΕΤΑΡΤΗ   28/3/2018    15:30-20:30    ΚΟΖΑΝΗ
11    ΤΕΤΑΡΤΗ   18/4/2018    15:30-20:30    ΚΟΖΑΝΗ
12    ΤΕΤΑΡΤΗ     9/5/2018    12:00-20:00    Κ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 
13    ΤΕΤΑΡΤΗ   16/5/2018    15:30-20:30    ΑΛΩΝΑΚΙΑ
14    ΤΡΙΤΗ        22/5/2018    09:30-15:00    ΤΕΙ  ΚΟΖΑΝΗ  
15    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ30/5/2018    15:30-20:30    ΤΣΟΤΥΛΙ  

16.   ΔΕΥΤΕΡΑ      2/7/2018    09:00 -15:00 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
17    ΤΕΤΑΡΤΗ      6/6/2018    15:30-20:30    ΚΟΖΑΝΗ
18    ΔΕΥΤΕΡΑ    11/6/2018    15:30-20:30    ΑΝΩ ΚΩΜΗ  
19    ΤΕΤΑΡΤΗ    27/6/2018    15:30-20:30    ΚΟΖΑΝΗ
20    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/6/2018    15:30-20:30    ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
21    ΤΕΤΑΡΤΗ    18/7/2018    15:30-20:30    ΚΟΖΑΝΗ   
22    ΤΕΤΑΡΤΗ     1/8/2018    15:30-20:30     ΚΟΖΑΝΗ   
23    ΤΕΤΑΡΤΗ    22/8/2018    15:30-20:30     ΚΟΖΑΝΗ

24    ΔΕΥΤΕΡΑ    27/8/2018    15:30-20:0      ΛΙΒΑΔΕΡΟ 
25    ΤΕΤΑΡΤΗ     5/9/2018    15:30-20:30     ΚΟΖΑΝΗ   
26    ΤΕΤΑΡΤΗ    12/9/2018    15:30-20:00     ΚΡΑΝΙΔΙΑ   
27    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ21/9/2018    15:30-20:00     ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ   
28    ΤΕΤΑΡΤΗ    26/9/2018    15:30-20:00     ΚΟΖΑΝΗ 

29    ΔΡΕΠΑΝΟ     4/10/2018    15:30-20:00    ΔΡΕΠΑΝΟ
30    ΤΕΤΑΡΤΗ   17/10/2018    15:30-20:00    ΚΟΖΑΝΗ     
31    ΠΕΜΠΤΗ    18/10/2018    17:00-20:30    ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»
32    ΠΕΜΠΤΗ     15/11/2018    09:30-20:00    ΤΕΙ¨ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ¨ & ¨ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ¨ -14:30
33    ΤΡΙΤΗ     6/11/2018    09:30-15:00    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
34    ΤΕΤΑΡΤΗ   14/11/2018    15:00-20:00    ΚΟΖΑΝΗ   
35    ΤΕΤΑΡΤΗ   21/11/2018    15:00-20:00    ΑΛΩΝΑΚΙΑ  
36    ΤΕΤΑΡΤΗ   28/11/2018    15:00-20:00    ΑΝΩ ΚΩΜΗ   
37    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ7/12/2018    15:30-20:00    ΤΣΟΤΥΛΙ    
38   ΚΥΡΙΑΚΗ     9/12/2018    10:30-14:30 ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ    
39    ΔΕΥΤΕΡΑ   17/12/2018    15:00-20:00    ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
40    ΤΕΤΑΡΤΗ   19/12/2018    15:00-20:00    ΚΟΖΑΝΗ  

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

Δείτε στο: www.seakozanis.gr

Login

ΚΕΔΜΟΠ