ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΩΝ 2017

Created: 01 January 2017

1 ΤΕΤΑΡΤΗ 11/01/17 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ

2 ΚΥΡΙΑΚΗ 05/02/17 9:00-14:00 ΚΟΖΑΝΗ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ 15/02/17 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ

4 ΤΕΤΑΡΤΗ 08/03/17 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/03/17 15:30-20:30 ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ

6 ΤΡΙΤΗ 14/03/17 09:30-20:00 ΤΕΙ ¨ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ¨ & ¨ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ¨

7 ---------------------/17 09:00-14:00 ΤΕΙ ΓΡΕΒΕΝΑ ΝΟΣ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

8 ΠΕΜΠΤΗ 16/03/17 09:00-14:00 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

9 ΤΕΤΑΡΤΗ 29/03/17 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ

10 ΤΕΤΑΡΤΗ 12/04/17 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ

11 ΤΕΤΑΡΤΗ 03/05/17 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ

12 ΔΕΥΤΕΡΑ 8/05/17 15:30-20:30 ΑΛΩΝΑΚΙΑ

13 ΔΕΥΤΕΡΑ 22/05/17 15:30-20:30 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14 ΤΡΙΤΗ 16/05/17 9:00-14:00 ΤΕΙ  ΚΟΖΑΝΗ  

15 ΤΕΤΑΡΤΗ 24/05/17 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ

16 ΠΑΡΑΣΚΕΗ 02/06/17 15:30-20:30 ΑΝΩ ΚΩΜΗ

17 ΤΕΤΑΡΤΗ 14/06/17 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ

18 ΔΕΥΤΕΡΑ 22/06/17 15:30-20:30 ΤΣΟΤΥΛΙ

19 ΤΕΤΑΡΤΗ 05/07/17 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ

20 ΤΕΤΑΡΤΗ 19/07/17 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ

21 ΤΕΤΑΡΤΗ 09/08/17 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ

22 ΤΕΤΑΡΤΗ 30/08/17 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ

23 ΤΕΤΑΡΤΗ 20/09/17 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ

24 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/09/17 15:30-20:30 ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ

25 ΤΕΤΑΡΤΗ 18/10/17 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ

26 ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10/17 15:30-20:30 ΑΝΩ ΚΩΜΗ

27 ΤΡΙΤΗ 07/11/17 9:30-15:00 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

28 ΤΕΤΑΡΤΗ 08/11/17 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ

29 ΤΡΙΤΗ 14/11/17 9:30-20:00 ΤΕΙ ¨ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ¨ & ¨ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ¨

30 ΤΕΤΑΡΤΗ 15/11/17 9:00-14:00 ΤΕΙ ΓΡΕΒΕΝΑ ΝΟΣ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

31 ΤΕΤΑΡΤΗ 22/11/17 15:30-20:30 ΑΛΩΝΑΚΙΑ

32 ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11/17 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ

33 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/12/17 15:30-20:30 ΤΣΟΤΥΛΙ

34 ΤΡΙΤΗ 12/12/17 15:30-20:30 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

35 ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12/17 15:30-20:30 ΚΟΖΑΝΗ

 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ δείτε στο: www.seakozanis.gr

Login

ΚΕΔΜΟΠ